Roční náklady za teplo jednotlivých domů Okružní

 v Kč na jednu bytovou jednotku.

Mapa bytových domů Okružní